OCENA ZAGĘSZCZENIA POPULACJI BAŻANTÓW NA PŁASKOWYŻU PROSZOWICKIM I NIZINIE NADWIŚLAŃSKIEJ

Abstrakt: Ocenę liczebności populacji bażanta wykonano metodą transektu nieograniczonego na terenie dwóch obwodów łowieckich, z których jeden (nr 52) był położony na Płaskowyżu Proszowickim, a drugi (nr 67) na Nizinie Nadwiślańskiej. Powierzchnia polna tych obwodów łowieckich wynosiła odpowiednio 3,2 tys. i 4,3 tys. ha. Przy pomocy mapy topograficznej w skali 1 : 50 000 i siatki UTM wyznaczono tam 7 liniowych transektów o łącznej długości 16,3 km. Przemarsz na transektach wykonywał zespół złożony z pięciu osób i dwóch psów myśliwskich. Podczas przemarszu rejestrowano liczbę zaobserwowanych bażantów oraz mierzono ich prostopadłą odległość od transektu. Metodą regresji prostoliniowej obliczono prawdopodobieństwo obserwacji w 30 m przedziałach odległości. Wynosiło ono 0,88 dla odległości 15 m od transektu, a dla odległości 45 m, 75 m i 105 m prawdopodobieństwo zaobserwowania bażantów wynosiło odpowiednio 0,63, 0,39 i 0,15. Stosując te wskaźniki doliczono liczbę bażantów, które podczas przemarszu nie były obserwowane. Na Płaskowyżu Proszowickim zagęszczenie populacji wiosną 2010 wynosiło 16,7 osobników/ 100 ha, a jesienią 2010 osiągnęło wartość 24,7 osobnika/ 100 ha. W analogicznych porach roku na Nizinie Nadwiślańskiej zagęszczenie wynosiło odpowiednio 36,6 i 10,3 osobników/ 100 ha. Niższe zagęszczenie jesienią niż wiosną było spowodowane powodzią na Nizinie Nadwiślańskiej.

Słowa kluczowe: bażanty, zagęszczenie populacji, transekt nieograniczony, regresja prostoliniowa, siatka UTM

Publikacje nie mogą być reprodukowane i przechowywane jako źródło danych bez zgody wydawcy

Copyright © 2016 Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury EPISTEME. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.